Lezing 1000 jaar landschap en landbouw in de Kempen

27/02/2019

Start: 18:30
Einde: 22:00

De Kempen vroeger, dat is heide en zandverstuivingen, plaggenbemesting en keuterboerkes, schapen en jeneverbesstruiken, gehuchtjes en zandwegen, bolderende korhoenders in de vrieskou, de geur van dennenbossen op een droge, hete dag, … Clichés uiteraard, maar kloppen ze? Jan Bastiaens neemt de clichés onder de loep. Hij start in het jaar 1000 en verweeft archeologie, bodemkunde, landbouwgeschiedenis, socio-economische geschiedenis en historische ecologie met elkaar.

Jan Bastiaens is erfgoedonderzoeker aan het agentschap Onroerend erfgoed van de Vlaamse Overheid, gespecialiseerd in inventariserend onderzoek van landschappen (Welke relicten liggen er in het landschap, wat betekenen ze en wat zijn ze waard?) en in paleo-ecologisch onderzoek (Hoe zagen landschap en vegetatie eruit, van nu tot 15 000 jaar geleden?). De Kempen neemt een bijzondere plaats in dit onderzoek in.

Programma:

  • 18.30 u : deur open
  • 19 u : start lezing
  • 20 u : kwartier pauze
  • 20.15 u : lezing gaat verder en mogelijkheid tot vragen stellen
  • 21.30 u : einde met tot slot nog kort wat info over stand van zaken m.b.t. project ‘witteren’ en publiciteit voor de volgende activiteiten tot 22u

Toegang: Gratis

Locatie: Groote Hoef, Tiendenschuur, Hoeverdijk 11, Lommel.