Beveiligde oversteekplaatsen voor wild op de Kamperbaan (N73) in Bosland

25/03/2019

Innovatief wildwaarschuwingssysteem maakt verkeer veiliger voor mens en dier

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel hebben het eerste wildwaarschuwingssysteem in Vlaanderen geactiveerd. Speciale ecorasters langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel leiden wilde dieren naar twee specifieke oversteekpunten, waar slimme sensors geplaatst zijn. Dynamische verkeersborden waarschuwen chauffeurs vervolgens voor dat overstekende wild. Het gaat om een eerste pilootproject dat de veiligheid van zowel mens als dier moet versterken.

Per jaar sterven er 9 miljoen dieren onder de wielen. Voor heel wat dieren vormt het verkeer de belangrijkste onnatuurlijke doodsoorzaak. De Vlaamse Overheid investeert op verschillende plaatsen in Vlaanderen in ecoducten- en tunnels. Die moeten stukken natuur terug met elkaar herenigen en een veilige oversteek bieden aan wilde dieren. Het verkeer wordt zo ook vlotter en veiliger voor de mens. De Vlaamse Overheid blijft op zoek naar nieuwe manieren om het verkeer veiliger te maken. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Vlaams minister van natuur Koen Van den Heuvel hebben nu het eerste pilootproject van een nieuw systeem gelanceerd. Aan beide zijden van de Kamperbaan (N73) Hechtel-Eikel staat nu een ecoraster over een afstand van 4km. Ze leiden wilde dieren naar twee specifieke oversteekpunten, waar sensors geplaatst zijn. Deze sensors zijn gekoppeld aan dynamische verkeersborden die chauffeurs waarschuwen voor overstekend wild. Dankzij deze aanpak steken de dieren niet zomaar in het wilde weg over op onverwachte plaatsen én worden de chauffeurs tijdig gewaarschuwd voor overstekend wild.

Kamperbaan in Hechtel-Eksel

“Ik lanceer dit wildwaarschuwingssysteem als minister van Mobiliteit én als minister van Dierenwelzijn”, zegt Weyts. “Dieren worden veel te vaak aangereden, wat ook een drama kan zijn voor de chauffeur. We hebben een planmatige aanpak nodig om het aantal aanrijdingen te doen dalen. We zetten daarbij in op technologie zoals dit wildwaarschuwingssysteem.”

Goed gekozen oversteekpunten

De eerste oversteekplaats bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de Kamperbaan, aan de kant van Hechtel, waar het bos overgaat in open heideterrein. De tweede oversteekplaats is er nabij het hekwerk van de militaire basis aan de kant van Leopoldsburg. Beide locaties zijn gekend als frequent gebruikte migratieroutes voor allerlei wilde dieren.

Wanneer de dynamische verkeersborden oplichten, weten weggebruikers dat de mogelijkheid bestaat dat dieren de weg zullen oversteken. Zo worden ze aangemaand hun rijgedrag hierop aan te passen. “Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid op onze wegen en bieden we een veilige oversteek aan grotere zoogdieren zoals everzwijnen, reeën en vossen”, stelt minister Koen Van den Heuvel. “Ook voor de wolven in Bosland moet dit systeem een veilige oversteek garanderen”.

Werking van het systeem

70 Hechtelse schoolkinderen helpen ministers een handje

Voor de officiële opening van het wildwaarschuwingssysteem ter hoogte van Aeroclub Sanicole, kregen minister Weyts en minister Van den Heuvel bijstand van een 70-tal Hechtelse schoolkinderen. Zij leerden in de klas de afgelopen weken meer over het verplaatsingsgedrag van wild in Bosland. Dit aan de hand van een mini-lessenpakket en een bevlogen uiteenzetting door een Boslandgids. De slotsom: extra opletten geblazen op de weg ter hoogte van de dynamische verkeersborden.

Pilootproject voor de rest van Vlaanderen

Dit eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen is een gezamenlijk proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer, Natuur en Bos, het Departement Omgeving en bosland. Zo streven ze naar een samenhangend natuurnetwerk in de regio. In de periode na de ingebruikname zal de efficiëntie van het systeem geëvalueerd worden. Deze informatie zal vervolgens benut worden om na te gaan of een dergelijk systeem op termijn ook op andere plaatsen in Vlaanderen een bijdrage kan leveren aan ontsnippering voor natuur in combinatie met verkeersveiligheid voor de weggebruiker.