Bosland, een veilige plek voor dier en mens.

07/03/2015

Net zoals in de rest van Vlaanderen komen er in Bosland heel wat hindernissen voor die zorgen dat dieren zich moeilijk kunnen verplaatsen. Daarnaast kunnen overstekende dieren voor gevaarlijke situaties zorgen op de wegen. Met het ontsnipperingsplan wordt er gekeken op welke manier de plekken natuur en bos met elkaar verbonden kunnen worden, en welke plaatse beveiliging nodig hebben. Voor het eerst in Vlaanderen wordt voor zo’n groot gebied in detail gekeken waar de knelpunten voor de natuur liggen. In totaal zijn er voor de 54 knelpunten in het plan,  179 oplossingen voorgesteld.


De drie ‘ zwartste punten’ voor de dieren zijn logischer wijs de Noord-Zuidverbinding in Overpelt en Hechtel-Eksel, de Ringlaan in Lommel  en het kanaal Bocholt-Herentals in Lommel. Vooral op de twee wegen is een grote eco-infrastructuur nodig zodat iedereen – ook de bestuurders - op een veilige manier kunnen passeren.


Niet alle ingrepen zullen  zo groot en duur zijn. Door  simpelweg een berm te laten verschralen, kunnen we vlinders al een duwtje in de rug geven. Ze kunnen deze bermen gebruiken als autosnelweg om Bosland te doorkruisen.


De schatkamer aan biodiversiteit die Bosland herbergt bevat ook verscheidene diertjes die Europees beschermd zijn. Enkele hiervan zijn zelfs uiterst zeldzaam! Populaties als die van de gladde slang, de kommavlinder en de veldparelmoervlinder hebben open ruimtes, die onderling verbonden zijn  nodig om leefbaar te blijven, en dat willen we creëren door het uitvoeren van dit plan.

Met aangrenzende gebieden zoals de Antwerpse Kempen, het Hageven, de Dommelvalei en de Nederlandse natuurgebieden kan Bosland gezien worden als scharniergebied in het Europees natuurnetwerk. Als verbindingen tussen die gebieden gerealiseerd kunnen worden krijgen we een natuurgebied van tienduizenden hechtaren groot. En daar beginnen we aan door binnen dit  en tien jaar een groot deel van het ontsnipperingsplan te realiseren.

Het ontsnipperingsplan zelf, en bijbehorend kaartmateriaal zijn terug te vinden bij de publicaties categorie Ontsnipperingsplan.