Bosland inspireert Europa - Passion for Nature Conference

19/10/2016

Op vrijdag 14 oktober liep de driedaagse Boslandconferentie ‘Passion for Nature’ af. Samen met 120 lokale en internationale deelnemers, blikte Bosland terug op het resultaat van haar tienjarig bestaan. Daarbij huldigde de Europese Commissie Bosland als uniek initiatief dat navolging verdient in heel Europa. Via een manifest deelde Bosland haar ervaringen en succesfactoren met alle aanwezigen.

Wat viel er allemaal te beleven?

Interactieve workshops, een heuse kennismarkt en een excursie doorheen het prachtige natuurgebied bevorderde kruisbestuiving tussen de deelnemers. Samen met de lokale jeugd en lokale, Vlaamse en Europese hoogwaardigheidsbekleders stonden ze stil bij het belang van Bosland.

Achteraf ging elke deelnemer dan ook met een Boslandmanifest naar huis, met de ervaringen en succesfactoren van 10 jaar Bosland. Zo plant Bosland een zaadje in de rest van Europa.

Uniek initiatief dat navolging verdient in heel Europa

Bosland is één van de grootste natuurprojecten in Vlaanderen, met een enorme meerwaarde voor mens en natuur. Dit initiatief heeft de voorbije tien jaren heel wat acties gerealiseerd. De deelnemers van de conferentie ‘Passion For Nature’ waren erg geïnteresseerd in de manier waarop kinderen deel uitmaken van het Boslandinitiatief.

Als toekomstige natuurgenieters moeten kinderen een centrale rol spelen in projecten die natuur op lange termijn willen beschermen en de samenleving willen oproepen tot engagement. Een aanpak die ook de Europese Commissie niet ontging. Die gaf aan het Boslandmodel als voorbeeld te zullen gebruiken in haar beleid. Volgens de Europese Commissie is Bosland er dan ook in geslaagd om alle doelstellingen omtrent natuur en samenleving te integreren. Bosland zet mensen daarbij op de eerste plaats.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, zegde haar verdere steun toe aan het partnership voor een volgende planperiode. Op deze manier is de werking van het partnership ook de komende jaren verzekerd. Gedeputeerde voor Leefmilieu, Ludwig Vandenhove, onderstreepte het maatschappelijk belang van de verbindende functie van de Limburgse natuur.

Als kers op de taart overhandigde Bosland de aanwezige beleidsmakers een manifest waarin ze haar verschillende actiepunten samenvat. Die Europese, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke beleidsmakers huldigden het Boslandmanifest als belangrijke bijdrage voor bestaande en toekomstige natuurprojecten in Limburg, Vlaanderen en Europa.

De conferentie besloot met een krachtige oproep om de lokale bevolking een centrale rol te geven in natuurinitiatieven.

Publicaties