Eerste Vlaams wildwaarschuwingssysteem in het voorjaar in gebruik

14/12/2018

Laatste fase voor aanleg wildwaarschuwingssysteem

In het voorjaar van 2019 zal in Bosland het eerste Vlaamse wildwaarschuwingssysteem operationeel zijn. De voorbije maanden heeft de Vlaamse overheid langs beide zijden van de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel de ecorasters laten plaatsen die deel zullen uitmaken van het systeem. In de loop van de volgende weken zal de aannemer de nodige kabels en leidingen aanleggen en vervolgens het eigenlijke wildwaarschuwingssysteem installeren op 2 locaties.

Begin september startte een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving met de aanleg van het eerste wildwaarschuwingssysteem in Vlaanderen. Hiervoor legde hij eerst langs beide zijden van de Kamperbaan ecorasters aan over een lengte van 4 km. Op basis van de natuurlijke reisroutes van wilde dieren werden twee locaties uitgekozen waar doorgangen zullen komen in het rasterwerk.

Ter hoogte van iedere opening wordt de komende weken het wildwaarschuwingssysteem geïnstalleerd. Dit systeem detecteert de overstekende dieren en zal door middel van dynamische verkeersborden de weggebruikers waarschuwen. De maatregel moet verkeersongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of begrenzen. Vermoedelijk kan het systeem in de loop van februari 2019 in dienst worden genomen.

Evaluatie van gezamenlijk proefproject

In de periode na de ingebruikname zullen de betrokken partners het systeem evalueren. Dit zal enige tijd in beslag nemen, aangezien alle jaargetijden minstens één keer aan bod moeten komen. Op basis van deze informatie zal de Vlaamse overheid vervolgens bekijken of een wildwaarschuwingssysteem ook op andere plaatsen kan helpen om de verkeersveiligheid te waarborgen en tegelijk natuurlijke verbindingen te behouden.