Eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen

05/09/2018

Beveiligde oversteekplaatsen voor wild op de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel

Maandag 3 september startte de Vlaamse overheid met de plaatsing van een slim wildwaarschuwingssysteem langs de Kamperbaan (N73) in Hechtel-Eksel. Dat zal weggebruikers ter hoogte van specifieke oversteekpunten via dynamische verkeersborden waarschuwen voor overstekend wild. De maatregel moet verkeersongevallen met wild vermijden, zonder het leefgebied van de wilde dieren te versnipperen of begrenzen. Met dit proefproject bundelen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap Natuur en Bos en het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid de krachten in Bosland.

Aan beide zijden van de Kamperbaan komt een ecoraster over een afstand van 4 km. Bij de plaatsing wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de plaatselijke fauna en flora. Op twee plaatsen komen openingen in de afrastering. Hier worden vervolgens wilddetectiesystemen geplaatst die gekoppeld zullen zijn aan dynamische verkeersborden.

Wilddetectiesysteem Bosland

Zo ontstaan langs de drukke gewestweg twee specifieke locaties waar een dynamisch systeem de weggebruikers waarschuwt voor het overstekend wild. De Kamperbaan doorsnijdt immers Europees beschermd natuurgebied.

“De ecorasters begeleiden de dieren naar veiligere oversteekplaatsen langsheen de Kamperbaan”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Dierenwelzijn Ben Weyts. “Dankzij het slimme waarschuwingssysteem lopen automobilisten minder risico op een aanrijding en zullen ze niet meer bruusk moeten remmen of uitwijken voor een overstekend dier.”

Op de natuurlijke reisroutes

De eerste oversteekplaats bevindt zich in het oostelijke gedeelte van de Kamperbaan, aan de kant van Hechtel, waar het bos overgaat in open heideterrein. De tweede oversteekplaats komt nabij het hekwerk van de militaire basis aan de kant van Leopoldsburg. Beide locaties zijn vandaag gekend als frequent gebruikte migratieroutes voor allerlei wilde dieren.

Wanneer de dynamische verkeersborden oplichten, weten weggebruikers dat de mogelijkheid bestaat dat dieren de weg zullen oversteken. Zo worden ze aangemaand hun rijgedrag hierop aan te passen. “Op die manier verhogen we de verkeersveiligheid op onze wegen en bieden we een veilige oversteek aan grotere zoogdieren zoals everzwijnen, reeën en vossen. Ook voor de wolven Naya en August, als inwoners van Bosland, moet dit systeem een veilige oversteek garanderen. In de nabije toekomst komen daar volgens de verwachtingen ook andere diersoorten bij, zoals de das.”, stelt minister Schauvliege.

Wilddetectiesysteem Bosland

Verloop werkzaamheden

Maandag 3 september start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden. Vervolgens zal hij langs het volledige traject de ecorasters plaatsen. Aansluitend volgt de installatie van de detectiesystemen en de dynamische verkeersborden. Deze werkzaamheden zullen weinig of geen hinder voor het verkeer veroorzaken.

Als alles vlot verloopt, zal het volledige systeem eind 2018 operationeel zijn.

Evaluatie van gezamenlijk proefproject

Dit eerste wildwaarschuwingssysteem van Vlaanderen is een gezamenlijk proefproject van het Agentschap Wegen en Verkeer, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Omgeving en Bosland. Zo streven ze naar een samenhangend natuurnetwerk in de regio. In de maanden na de ingebruikname zal de efficiëntie van het systeem geëvalueerd worden. Deze informatie zal vervolgens benut worden om na te gaan of een dergelijk systeem ook op andere plaatsen in Vlaanderen een bijdrage kan leveren aan ontsnippering voor natuur in combinatie met verkeersveiligheid voor de weggebruiker.