Gezocht: vrijwilligers voor een grootschalige nachtzwaluwinventarisatie

06/06/2014

Nachtzwaluwen
Nachtzwaluwen zijn trekvogels die bij ons broeden in uitgebreide bos- en heidegebieden. De nachtzwaluw wordt actief in de schemering wanneer hij jaagt op insecten. Vaak merk je zijn aanwezigheid enkel door zijn zang, een bevreemdend, trillend geluid. Overdag ligt de vogel meestal stil op de grond en vertrouwt hij op zijn verenkleed met schutkleuren als camouflage. Bij ons is de nachtzwaluw een erg schaarse broedvogel, voornamelijk omdat de nachtzwaluw nood heeft aan een erg groot leefgebied.

Onderzoek
In Bosland gebeurt er hoogstaand onderzoek naar de nachtzwaluw, waarbij vogels onder andere gezenderd worden om in de gaten te houden waar de vogels de dag en de nacht doorbrengen. In het kader van onderzoek aan de Universiteit Gent en Universiteit Hasselt wordt een grootschalige nachtzwaluw inventarisatie gehouden op donderdagavond 10 juli (11 juli is een feestdag). We verspreiden ons over het gehele onderzoeksgebied en noteren zangposten op de kaart. Zo krijgen we een gebiedsdekkend zicht op de verspreiding van de nachtzwaluw in Bosland.

Praktisch
Afspraak op donderdagavond 10 juli 2014 om 19u30 aan het Bospaviljoen Pijnven (Eindhovense baan). Er wordt kort een toelichting gegeven over de doelstelling van de avond en het onderzoek. Bij het vallen van de duisternis worden de controleplaatsen verdeeld. Er zal die avond ook getracht worden enkele nachtzwaluwen te vangen in het kader van het onderzoek.
Inventarisaties, verzameling van resultaten en korte nabespreking zijn vermoedelijk afgelopen rond 23u. De avond wordt ook begeleid met de nodige hapjes en drankjes.

Gelieve deelname te bevestigen voor 27 juni 2014 bij Ruben Evens (ruben.evens@uhasselt.be).