Lommelse ondernemers zijn groene pioniers!

14/04/2014

De vzw Lommelse Ondernemersclub, het stadsbestuur van Lommel en het Agentschap voor Natuur en Bos slaan de handen in elkaar voor een stedelijk groenproject dat natuurbehoud en ondernemerschap samenbrengt. Vlinders vormen de rode draad en geven kleur aan dit project. Van bij de start kan het project ook rekenen op grote interesse vanuit de Europese Commissie.

Met dit project wil de Lommelse Ondernemersclub vzw bedrijven helpen om hun terreinen ecologisch in te richten en natuurgericht te beheren. Het project realiseert een groenstructuurplan voor het industriegebied in de Lommelse stadsrand en groenplannen voor de individuele bedrijven. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft voor de realisatie van dit kleurrijk en biodivers groenweefsel een subsidie toegekend van 127.500 euro. Het komende jaar zullen verschillende initiatieven genomen worden om niet alleen de bedrijven, maar ook alle inwoners van Lommel uit te nodigen tot deelname. Zo kunnen inwoners en bedrijven samen hun woon- en werkomgeving vergroenen en van Lommel dé vlindervriendelijkste stad van Vlaanderen maken.

Het project kadert binnen de doelstelling van Vlaanderen in Actie om Vlaanderen tegen 2020 te ontwikkelen tot een groen en dynamisch stedengewest. “Groen in de woon- en werkomgeving zorgt o.m. voor een beter lokaal klimaat, aangenamere werkplekken en meer biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Investeren in groen rendeert!