Minister erkent intergemeentelijke IOED samenwerking in Bosland

08/05/2020

Goed nieuws voor het onroerend erfgoed in Bosland want Vlaams minister Matthias Diependaele heeft zopas de nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst, kortweg IOED, Bosland erkend. De Boslandgemeenten Lommel, Peer, Pelt en Hechtel-Eksel maken deel uit van de nieuwe samenwerking.

Bosland en erfgoed, dat is zoals peper en zout. Want het 'Grootste avonturenbos van Vlaanderen' herbergt een schat aan cultuurhistorie. Die lange, intrigerende geschiedenis kan je nog op veel plaatsen opsnuiven. Denk maar aan de vele molens, de historische sites zoals Hobos en De Grote Hof, de schansen, de teutenhuizen of de Duitse militaire begraafplaats...

Meer kansen voor het erfgoed in Bosland

Door de erkenning als IOED krijgt het onroerend erfgoed in Bosland meer kansen. Zo kan de IOED bepaalde taken voorbereiden of opnemen voor de Boslandgemeenten. Gaande van visievorming, het samenstellen van een erfgoedinventaris, steun bieden aan erfgoedbeheerders, beschermingsinitiatieven opstarten, beheersplannen opstellen, sensibiliseren en samenwerken, ... Uiteindelijk is het de bedoeling om de enorme schat aan onroerend erfgoed aan zowel de inwoner als de toerist verder toegankelijk te maken.

Lang voortraject

Aan de erkenning gaat een lang voortraject vooraf: van burgerparticipatie tot overleg met lokale besturen en bovenal veel denk- en schrijfwerk. Volgens de minister ondersteunt de IOED Bosland interessante acties rond vrijwilligerswerk en draagvlakvergroting - hetgeen perfect aansluit bij het Vlaams onroerenderfgoedbeleid. Zowat 80% van de lokale Vlaamse besturen laat zich nu al bijstaan door zo'n IOED. Bosland is dan ook fier met deze erkenning.

De volgende stap in het traject is nu het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Onroerend Erfgoed en het schrijven van een subsidieaanvraagdossier voor de aanwerving van een projectcoƶrdinator. In het beste geval kan de IOED na de zomer starten.