Negen schapen gedood - vermoedelijk tweede wolf in Bosland

13/08/2018

Maandenlang liet wolvin Naya geen sporen na en hield ze zich rustig in Bosland en het militair domein Kamp van Beverlo. Spijtig genoeg zijn er sinds vorige week een aantal gevallen gekend waarbij schapen om het leven kwamen. Alles wijst er op dat een wolf hiervan de oorzaak is. Of het ook het werk is van Naya of van een andere wolf is nog onduidelijk. Wetenschappers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) namen DNA-stalen en plaatsten bijkomende camera’s om dit te onderzoeken.

Begin vorige week kwam de eerste melding van dode schapen uit een privé-kudde in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos en Natuurpunt. Zowel zaterdag, dinsdag als vrijdag zijn dode schapen gevonden. In totaal gaat het om vier dieren. Nochtans zat de kudde ’s nachts achter een raster met elektriciteit en waren er dus voorzorgsmaatregelen genomen. Uit onderzoek blijkt dat de stroomspanning op de draad door de droogte te laag was. Her en der was het raster ook in minder goede staat. Mogelijk was dat de oorzaak van de incidenten. Medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben onmiddellijk de draad verstevigd en verhoogd. De stroomspanning is hersteld. Sinds zaterdag zijn binnen de kudde geen dode schapen meer gemeld. In de onmiddellijke omgeving werd inmiddels nog een ander schaap, niet van deze kudde, gevonden dat al wat langer dood was.

Echter wat verder uit de buurt zijn zaterdagavond opnieuw vier dode schapen aangetroffen. Opnieuw wijst alles op wolf. Ook hier zijn DNA-stalen genomen om dit te bevestigen en om uit te maken of dit het werk van Naya is of van een andere wolf. Vast staat dat na een lange periode waarbij geen schapen gedood werden, dit plots is veranderd. Alle betrokkenen in de buurt zijn daarom vandaag geïnformeerd, zodat ze de mogelijke voorzorgsmaatregelen kunnen nemen. Schade die de wolf veroorzaakt wordt terugbetaald. Dit is zo voorzien in het wolvenplan en aangepast in de wetgeving. Voorzorgsmaatregelen kunnen de kans op eventuele schade echter verkleinen.

In alle gevallen zijn wetenschappers van het INBO en terreinmedewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos snel verwittigd en ter plaatse gekomen. De resultaten van de DNA-staalnamen zullen hopelijk duidelijk maken of dit het werk van Naya was of niet. De resultaten van de stalen zullen binnen een aantal weken gekend zijn. Op een wildcamera in de buurt van de schade is in elk geval een wolf te zien. Of die ook een halsband draagt - zoals Naya - is niet duidelijk.

Voor de natuurbezoeker of andere recreanten is er geen reden tot ongerustheid. Niemand heeft de wolf al gezien of opgemerkt. Veehouders wordt gevraagd om hun kuddes wel in de mate van het mogelijke extra te beschermen. Alle info is te vinden op www.natuurenbos.be/wolf.