Nieuw beheergebouw voor ANB in Bosland

30/01/2018

In Hechtel-Eksel nam het Agentschap voor Natuur en Bos onlangs een nieuw beheergebouw in gebruik. Het multifunctionele regiokantoor huisvest een 15-tal medewerkers van de beheer-regio Lage Kempen. De ploegen van de vroegere loodsen Pijnven en de Watersnip werken vanaf nu hier aan waardevolle natuur. Ook het projectbureau van Bosland heeft er een vaste plek.

Het ANB en Natuurinvest werken samen aan nieuwe of vernieuwde eco-loodsen in Vlaanderen. Het state-of-the-art gebouw in Hechtel-Eksel bundelt duurzame technieken op het vlak van energievoorziening, architectuur en ruimtelijke ordening. Zo is de voorbouw van de loods (kantoorruimtes en kleedkamers) een laag-energiegebouw. Voor de verwarming wordt resthout van beheerwerken uit Bosland gebruikt. Daarnaast werden er zoveel mogelijk ecologisch verantwoorde bouwmaterialen gebruikt: het hout en de plaatmaterialen zijn afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met een FSC, PEFC of gelijkwaardig label.

Het kantoor werd getekend door Klaas Vanslembrouck van bureau Vik Architect.

Foto © Michiel de Cleene (VAI)