Projectbureau voor Bosland!

15/04/2014

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring goed van drie ambitieuze Limburgse natuurprojecten, nl. Bosland, Duinengordel en het Nationaal Park Hoge Kempen. Het gaat om ruim 600.000 euro steun voor de duurzame realisatie van Europese natuurwaarden en het versterken van de vrijetijdseconomie in Limburg. Zogenaamde projectbureaus moeten zorgen voor bovenlokale samenwerkingen, de duurzame realisatie van het masterplan voor deze topnatuurgebieden en het genereren van bijkomende middelen door o.a. cofinancieringsprojecten.

In het SALK-rapport dat Limburg nieuw leven moet inblazen na de sluiting van Ford Genk, werden de groene parels Bosland, Duinengordel en het Nationaal Park Hoge Kempen genoemd als speerpunten voor het versterken van de vrijetijdseconomie in Limburg.  Om die rol ten volle te kunnen spelen zijn er mensen en middelen nodig die deze projecten op een hoger niveau tillen, zowel wat betreft het recreatief medegebruik als de Europese natuurwaarden.

“We investeren de komende drie jaar telkens 600.000 euro in deze natuurprojecten van Europese dimensie met winst op ecologisch, economisch én sociaal vlak. Elk project heeft een meerjarenplan met duidelijke ambities voor natuurontwikkeling, communicatie en toerisme,” zegt Vlaams minister Joke Schauvliege.

Voor Bosland trekt de Vlaamse Regering 149.500 euro uit. De focus voor de volgende jaren ligt op de verdere ontwikkeling van de onthaalpoorten, het verder uitbouwen van samenwerkingen met private investeerders en het uitbreiden van de samenwerking met de bevolking. Bosland heeft de ambitie om uit te groeien tot het meest kindvriendelijke bos van Vlaanderen.

Voor het Nationaal Park Hoge Kempen is er 325.000 euro voorzien voor de verdere ontwikkeling van het NPHK+-plan. Dit plan wil de ambities van het Nationaal Park op een nog hoger niveau tillen en gaat op zoek naar mogelijke uitbreidingen door aansluitende gebieden op te nemen in het project. De extra middelen zorgen ervoor dat dit professioneel kan worden begeleid. Ook de succesvolle onthaalpoorten worden nog verder ontwikkeld.

Voor de Duinengordel, een continentaal duinengebied van 2000 ha en een toplocatie voor jeugdkampen,is er 128.800 euro om onder andere de onthaalpoorten te ontwikkelen, de communicatie verder uit te bouwen en meer samen te werken met alle belanghebbenden.

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege: “Deze projecten zijn erg belangrijk voor het natuurpatrimonium in Limburg. Op het vlak van vrijetijdseconomie dragen ze daadwerkelijk bij tot de toeristische ontwikkeling van de regio en gelden ze als voorbeeld voor het creëren van maatschappelijke meerwaarde van natuur.“