Wolf in Bosland gesignaleerd

15/01/2018

Enkele dagen geleden raakte het nieuws bekend dat sinds begin dit jaar een solitaire wolvin ophoudt in het noorden van de provincie Limburg. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de nodige afspraken gemaakt om, in nauwe samenspraak met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en contactpersonen uit Nederland en Duitsland, nauwlettend toe te zien op de aanwezigheid en verplaatsingen van deze wolvin.

Mensen die zich zorgen maken over de aanwezigheid van een dergelijk groot roofdier, kunnen bovendien gerustgesteld worden: de wolf is een uitermate schuw dier dat elk menselijk contact vermijdt. Deze wolvin houdt zich momenteel op in de grotere natuurcomplexen in het noorden van onze provincie en is enkel opgemerkt doordat zij gezenderd werd door Duitse onderzoekers. Alhoewel de wolf vooral jaagt op natuurlijke prooien zoals ree en everzwijn, bestaat er wel risico voor het vee. In Nederland zijn bijvoorbeeld enkele schapen gedood. Indien het dier bij ons schade zou berokkenen, dan is hiervoor een wettelijke schaderegeling voorzien vanuit de Vlaamse overheid.

Persberichten