Zowel Lommel als Peer verkozen tot Fietsstad 2022!

31/05/2022

Bosland triomfeert! Als niet één maar twéé Boslandgemeenten verkozen worden tot Fietsstad weet je dat fietsers Koning zijn in Bosland!

Lommel

In Lommel heerst er een echte fietscultuur die ondersteund wordt door tal van campagnes voor diverse doelgroepen, de voorbeeldrol van het stadsbestuur en de communicatie hierover naar de burgers toe. Lommel zet systematisch in op het voorzien van kwalitatieve fietsenstallingen in het straatbeeld. De stallingen zijn geïnventariseerd en de bezettingsgraad ervan wordt opgevolgd. Ook de opmaak van schoolroutekaarten voor elke school springt erg in het oog. De stad maakt gedurfde keuzes om een shift van autogebruik naar fietsgebruik te bewerkstellingen. De samenwerking rond de Lommelse fietsboulevard is het pronkstuk van deze legislatuur.

Peer

De stad Peer reserveert een groot deel van het budget voor de fiets (€10 miljoen) en zet resoluut in op het aanpakken van knelpunten op schoolroutes en het wegwerken van onveilige situaties in schoolomgevingen. Door de invoering van fietszones en de realisatie van fietsstraten op belangrijke verbindingsstraten komt een veilig fietsnetwerk tot stand. De stad heeft een traditie in maatregelen met een ludieke insteek (“fietsfun”) en gaat hier sterk mee verder. Informatieborden voor fietsers, een telpaal met display op de Markt en een interactieve kaart van fietsknelpunten zorgen voor overtuigende communicatie. Ook de particiPEER-trajecten zijn een belangrijke sterkte, en het uitgebreide aanbod van de Testkaravaan geeft de inwoners de kans om op zoek te gaan naar de juiste fiets voor hun noden.