Watering

Dit stukje natuur op de grens tussen België en Nederland was in het verleden enkel toegankelijk met een gids. In 2011 werd de allereerste vaste wandeling door de vloeiweiden voorgesteld: het Vloeiweidenpad. Natuurpunt Noord-Limburg stippelde een traject van bijna 2 km uit dat de bezoekers langs de mooiste plekjes van dit unieke natuurgebied leidt. Infoborden langs het pad geven uitleg over het ontstaan van de Watering en de manier waarop het gebied nog steeds bewerkt wordt. Dankzij deze wandeling kan nu iedereen de vloeiweiden in de Watering het ganse jaar door vrij bezoeken.

Wateringen: waardevolle vloeiweiden

In de negentiende eeuw vatte de Belgische staat het plan op om in de economisch achtergestelde Kempen grote delen van de braakliggende ‘woeste’ gronden om te zetten in wateringen: grote oppervlakten geïrrigeerde graslanden of vloeiweiden. Hiermee volgde men de geslaagde voorbeelden van soortgelijke projecten in het buitenland, onder andere in Italië, Duitsland, Frankrijk en Engeland, waarbij een eeuwenoud ingenieus bevloeiingssysteem, dat zijn oorsprong vond in Noord-Italië, werd toegepast. Een kanalenstelsel moest zorgen voor de aanvoer van kalkrijk Maaswater en voor transport. Hoofdader werd het kanaal Bocholt-Herentals.

Ondanks het feit dat de vooropgestelde doelstellingen niet werden gerealiseerd, bleef de grote watering van Lommel-Kolonie (213 ha) hooi leveren tot in het midden van de twintigste eeuw, wanneer kunstmest en minder arbeidsintensieve technieken hun intrede deden. De eigenaars gingen meer en meer over op het aanplanten van populieren. De vloeiweiden zijn niet enkel cultuur-historisch waardevol: ze zijn rijk aan fauna en flora, waaronder zeldzame soorten, en leveren hierdoor een sterke bijdrage aan het behoud van een grote biodiversiteit. Daarom onderhouden vrijwilligers van Natuurpunt al zo’n veertig jaar grote delen van de vloeiweiden op de oorspronkelijke, handmatige manier.

Informatiefolder

Een gratis folder is beschikbaar in het Wateringhuis tijdens de openingsuren (dit is elke eerste zondag van de maand en elke zondag van juni, juli, augustus en september telkens van 14 tot 18 uur).

Tip! Vaste wandeling met gids

Wie meer wil weten over dit natuurgebied kan elke eerste zondag van de maand een begeleide wandeling met Natuurpuntgids, de beheerder van dit natuurreservaat, bijwonen.

  • Praktisch: de wandelingen starten om 13.45 u aan het Wateringhuis of om 14 u aan het einde van Koloniestraat.
  • Startplaats en parkeren: Wateringhuis, Oude Maai 80, 3920 Lommel. Parkeren kan aan het einde van de Koloniestraat.

Bekijk ook de agenda voor andere activiteiten in dit wandelgebied.