Boswerken/routes

Op deze pagina lees je actuele info over boswerken en omleidingen van routestructuren in Bosland.

Waarom bomen worden gekapt

Actuele werken

Versterking ruggengraat Belgisch elektriciteitsnetwerk: project "Massenhoven - Van Eyck" (Lommel, Hechtel-Eksel, Peer)

 

 • Omschrijving:

  Met het project Massenhoven-Van Eyck voorziet Elia de versterking van een belangrijke verbinding binnen het Belgische elektriciteitsnet dat wordt uitgebaat op 380kV. Dit spanningsniveau vormt de ruggengraat van ons elektriciteitsnet en dient om grote hoeveelheden elektriciteit snel en efficiënt te transporteren.

  Over het hele land worden hernieuwbare energiebronnen aangesloten op het elektriciteitsnet. Dit leidt tot een toename van interne elektriciteitsstromen (fluxen) doorheen België. Dit project is nodig om elektriciteitsstromen via het 380kV-net beter te kunnen spreiden en transporteren. Daarnaast wordt het mogelijk om de import en export van elektriciteit tussen België en Nederland vlotter te laten verlopen. Dit is belangrijk voor de bevoorradingszekerheid van België.
   
 • Omgeving:

  Elia neemt verschillende maatregelen om de impact van de werken op omwonenden en het milieu zoveel mogelijk te beperken:

  - Elia herstelt het terrein na de werken in zijn oorspronkelijke staat.

  - Elia plaatst de werfdepots bij voorkeur in bestaande industriegebieden of op verharde terreinen om de hinder voor de omgeving en de natuur te beperken.

  - Elia garandeert dat de toegang tot de woning van de omwonenden altijd mogelijk blijft.

  - Er wordt ’s nachts niet gewerkt, waardoor er geen verlichte depots of werven zijn tijdens de nachturen.

  - Het werfverkeer maakt gebruik van de kortste, veiligste en best bereikbare routes.

  - Wanneer Elia haar elektriciteitsdraden verwijdert of trekt ter hoogte van (spoor)wegen of andere belangrijke infrastructuur, wordt gebruik gemaakt van houten portieken om de impact op de omgeving te beperken.

  - Wanneer er omleidingen nodig zijn voor het gewone verkeer, wordt dit met de wegbeheerder (gemeente of Vlaams Gewest) afgesproken en duidelijk gecommuniceerd naar buurtbewoners.

 • Periode:
  • 2021: februari tot half maart + september tot december
  • 2022: januari tot half maart + september tot december
  • 2023: januari tot half maart + september tot december
    
 • Meer informatie: Bekijk de Elia website of  Bekijk de Elia brochure 'Massenhoven - Van Eyck'
   
 • Contact: Tel: 0800/11089 of omwonenden@elia.be
   
 • Locatie: Bosgebieden in Hechtel-Eksel, Lommel en Peer

  Locaties in Bosland


   


Inrichtings- en beheerwerkzaamheden ikv het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Heivlinder in het Pijnvencomplex deelgebied Hoeverheide (Pelt)

De heivlinder is een warmteminnende soort van vrij open gevarieerde heide- en duinlandschappen in Vlaanderen. Zonnend met gesloten vleugels op kale zandbodem of verpozend op een boomstam gaat de heivlinder in de omgeving op. Goede camouflage en de vaak korte snelle krachtige vluchten kenmerken deze onopvallende maar ook sierlijke vlinder als geen ander.

Doorheen de tijd zijn veel geschikte leefgebieden verdwenen en sterk ingekrompen om tal van redenen. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid neemt daarom in uitvoering van het Soortenbeschermingsprogramma voor heivlinder maatregelen om de huidige (meta)populaties te behouden en te versterken via plaatselijke uitbreidingen. Daarnaast bevorderen de aanleg en optimalisatie van stapsteengebieden en corridors genetische uitwisseling en kolonisatie van nieuwe of voormalige leefgebieden. Een netwerk wordt op deze manier met elkaar verbonden en ingericht.

Om de kwaliteit van het leefgebied te verhogen zijn inrichtings- en beheerwerkzaamheden gericht op het creëren van warme open zonnige zandplekjes, geschikte waardplanten voor eiafzet en voldoende en gevarieerde nectarbronnen. Bomen of struiken zorgen voor beschutting of verkoeling bij zeer warm weer, evenals overgangen naar vochtige milieus. In deze omgeving voelt de heivlinder zich helemaal thuis, net zoals vele andere meeliftende soorten.

 • Locatie: Pijnven - Hoeverheide (Gemeente Pelt)
   
 • Info: www.natuurenbos.be/sbpheivlinder
   
 • Periode: november 2020 – maart 2021 voor inrichting (met aanvullend beheer om ingerichte stukken te onderhouden in 2022)