Boswerken/routes

Op deze pagina lees je actuele info over boswerken en omleidingen van routestructuren in Bosland.

Waarom bomen worden gekapt

Actuele werken

Er zijn momenteel geen actuele boswerkzaamheden in Bosland.

Wandelnetwerk Hoksent - Molhem

In Hoksent Molhem wordt momenteel in de buurt van Dommelhuis een stuk knuppelpad aangelegd. Om de ploeg vlot te laten doorwerken wordt de blauwe route vanaf Dommelhuis tijdelijk afgesloten. De rode en paarse route werden op terrein tijdelijk omgelegd, wandelaars kunnen gewoon de signalisatie op terrein volgen.

Voor het wandelnetwerk wordt aangeraden niet langs #310 te wandelen, maar rond te lopen langs #356, signalisatie voor aansluitingen op # 314 worden op terrein tijdelijk opgehangen. Einde werken is reeds voorzien eind november.

Inrichtings- en beheerwerkzaamheden ikv het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) Heivlinder in het Pijnvencomplex deelgebied Hoeverheide (Pelt)

De heivlinder is een warmteminnende soort van vrij open gevarieerde heide- en duinlandschappen in Vlaanderen. Zonnend met gesloten vleugels op kale zandbodem of verpozend op een boomstam gaat de heivlinder in de omgeving op. Goede camouflage en de vaak korte snelle krachtige vluchten kenmerken deze onopvallende maar ook sierlijke vlinder als geen ander.

Doorheen de tijd zijn veel geschikte leefgebieden verdwenen en sterk ingekrompen om tal van redenen. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid neemt daarom in uitvoering van het Soortenbeschermingsprogramma voor heivlinder maatregelen om de huidige (meta)populaties te behouden en te versterken via plaatselijke uitbreidingen. Daarnaast bevorderen de aanleg en optimalisatie van stapsteengebieden en corridors genetische uitwisseling en kolonisatie van nieuwe of voormalige leefgebieden. Een netwerk wordt op deze manier met elkaar verbonden en ingericht.

Om de kwaliteit van het leefgebied te verhogen zijn inrichtings- en beheerwerkzaamheden gericht op het creëren van warme open zonnige zandplekjes, geschikte waardplanten voor eiafzet en voldoende en gevarieerde nectarbronnen. Bomen of struiken zorgen voor beschutting of verkoeling bij zeer warm weer, evenals overgangen naar vochtige milieus. In deze omgeving voelt de heivlinder zich helemaal thuis, net zoals vele andere meeliftende soorten.

  • Locatie: Pijnven - Hoeverheide (Gemeente Pelt)
     
  • Info: www.natuurenbos.be/sbpheivlinder
     
  • Periode: november 2020 – maart 2021 voor inrichting (met aanvullend beheer om ingerichte stukken te onderhouden in 2022)