Kandidaat Nationaal Park

Kandidaat Nationaal Park

Bosland staat momenteel op de shortlist van kandidaten voor de oprichting van een Nationaal Park Vlaanderen.

WAT IS EEN NATIONAAL PARK?

Bron: natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen

Nationaal Park Vlaanderen

Een ‘Nationaal Park Vlaanderen’ (hier ook kortweg ‘Nationaal Park’ of ‘Park’ genoemd) is een erkend, geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling.

Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten tezamen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving

TRAJECT

2019 - Vlaams Regeerakkoord

Op 30 september 2019 hebben de regeringsonderhandelaars het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 afgerond. Het regeerakkoord legt de beleidsbeslissingen voor de legislatuur 2019-2024 vast. Het regeerakoord haalt aan dat er tijdens de regeerperiode een viertal Nationale Parken opgericht worden. Lees het regeerakkoord hier.

2021 - Oproep kandidaat Nationale Parken

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir lanceerde op 19 april 2021 een oproep voor kandidaat Nationale parken Vlaanderen en Landschapsparken. Kandidaten konden tot 15 september 2021 een conceptnota indienen.

2021 - Kandidatuur Bosland ingediend

Na een grondige analyse van de criteria voor Nationale Parken Vlaanderen waren de Boslandpartners er van overtuigd dat een Nationaal Park label past in de toekomstvisie van Bosland. Daarom werd door Bosland op 15 september 2021 een kandidatuur ingediend bij de Vlaamse Overheid voor het label Nationaal Park.

De verschillende criteria - omvang en samenhang, natuurkwaliteit, unieke belevingswaarde en de gebiedscoalitie - werden daarin duidelijk omschreven. De partners denken dan ook dat een Nationaal Park label zal bijdragen aan het bereiken van de ambitieuze toekomstplannen van Bosland.

2022 - Bosland op shortlist Nationale Parken

Op 12 januari ontving Bosland goed nieuws: het gebied staat op de shortlist van 6 kandidaten die toekomstgericht een Nationaal Park kunnen worden. Elk van deze kandidaten wordt vanaf nu begeleid in de opmaak van een Masterplan en Operationeel Plan dat in het voorjaar 2023 moet leiden tot een finale keuze en toekenning van het statuut Nationaal Park door de Vlaamse Regering.

Nationale Parken - Landschapsparken

2022 - Bekendmaking Ontwerpdecreet houdende de Vlaamse Parken en algemene landschapszorg

Op 22 oktober 2022 heeft de Vlaamse Regereing het ontwerpdecreet houdende de Vlaamse Parken gepubliceerd. Dit bevat meer details over de wettelijke basis van (oa.) een Nationaal Park Vlaanderen.

2022-2023: Ontwikkeling Masterplan & Operationeel Plan

De Nationaal Park coalitie ontwikkelde in de periode 2022-2023 een Masterplan & Operationeel Plan dat in 2023 ingediend werd bij de Vlaamse Regering. Lees een overzicht van enkel vaak gestelde vragen via deze link.

2023 - Indiening Kandidatuur

Op 31 mei 2023 heeft de Nationaal Park Bosland coalitie het dossier ingediend. Het dossier werd ontvankelijk verklaard.

Zomer 2023

De jury beoordeelt momenteel alle kandidaatdossiers.