Communicatie

Wolf - Wild van Bosland - August - NoëllaWaarom Bosland over de aanwezigheid van wolven communiceert

Om Vlaanderen te helpen leren samenleven met wolven werd in 2018, in opdracht van de minister, een Wolvenplan opgemaakt door het Agentschap voor Natuur en Bos en het INBO. Dit plan bepaalt dat als we de wolf in Vlaanderen de nodige kansen willen geven, er een draagvlak bij de bevolking moet worden bekomen. Een belangrijk deel van dat draagvlak wordt gemaakt door correcte, toegankelijke informatie en degelijk uitgewerkte communicatie.

Thema's

In onze communicatie komen daarom in hoofdlijnen deze thema's aan bod:

  • Leefwijze en ecologische betekenis van de wolf
  • Mogelijke conflicten met de wolf
  • Positieve gevolgen van de terugkeer van de wolf
  • Regels bij ontmoeting van een wolf
  • Schaderisico's, schadepreventie en schaderegeling ivm de wolf
  • Meldpunten bij schade en bij waarneming van de wolf
  • Actuele verspreiding en aanwezigheid van de wolf

Als overheidsorganisatie heeft Bosland dus de taak om te informeren en te sensibiliseren over de aanwezigheid van wolven, daar Bosland een belangrijk onderdeel is van de bestaande Limburgse Home Range: het leefgebied van de wolven.

Verder is Bosland als organisatie ook fier dat de wolven net deze regio hebben uitgekozen als leefgebied. Dat is onder meer het resultaat van de vele inspanningen die door natuurbeschermers- en ontwikkelaars de voorbije jaren werden geleverd in dit gebied.

Leefgebied van de wolven

  • Groen = Bosland
  • Oranje = Leefgebied van de wolven

;