Maatregelen

Om te vermijden dat de wolven de gewoonte ontwikkelen om vee aan te vallen is het van het grootste belang dat veehouders in Noord-Limburg en het noordoosten van de provincie Antwerpen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Hoe je vee beschermen tegen wolven?

Risicogemeenten (Bron: HBvL)

Plaats een wolfwerend raster

Een wolf-werende afsluiting is een afsluiting waar een wolf niet onder, niet door en niet over kan, én die bovendien afschrikt. Dit laatste gebeurt door middel van een elektrische puls, die minstens onderaan (beneden 20 cm) en bovenaan (tot 120 cm) aanwezig is.

Voor de meest typische afsluitingen gelden daarbij de volgende normen:

 1. Een netvormig raster zonder stroom (ook wel ursusdraad of schapengaas genoemd) van minimaal 120 cm hoog. De afstand tot de grond bedraagt maximaal 3 cm. De buitenzijde wordt aangevuld met schrikdraden: tenminste één bovenaan, en één op ongeveer 15 cm hoogte. Een derde draad op ongeveer 40 cm is ook aan te raden. De spanning bedraagt minimaal 4.500 Volt.

  Bestaande rasters vanaf 90 cm kunnen bovenaan met schrikdraadvoorzieningen worden aangepast tot de aangewezen hoogte (bv. met behulp van afstandsisolatoren of aanvullende schrikdraadpalen).
   
 2. Een stroomvoerend schapennet (ook wel flexinet, elektronet of schrikdraadnet genoemd) van minimaal 120 cm hoog. Het net moet dicht aansluiten bij de grond. De spanning bedraagt minimaal 4.500 Volt.

  Bestaande netten vanaf 90 cm kunnen worden uitgebreid tot de aangewezen hoogte, of worden vervangen.
   
 3. Stroomvoerende schriklinten of -draden met tussenafstanden van maximaal 20 cm. De afstand tot de grond bedraagt maximaal 15 cm. De afsluiting is minimaal 120 cm hoog. De spanning op elk van de linten (draden) bedraagt minimaal 4.500 Volt.

  Bestaande afsluitingen vanaf 90 cm kunnen met aangepaste of aanvullende schrikdraadpalen worden uitgebreid tot de aangewezen hoogte.

Aanvullende schrikdraden aan de buitenzijde van bestaande rasters moeten voldoende zichtbaar zijn (bv. door middel van waarschuwingsbordjes).

Zorg ervoor dat de afsluiting voldoende strak gespannen is, en geef bijzondere aandacht aan poortjes, het dwarsen van sloten… Geef ook de nodige aandacht aan het onderhoud, inclusief het behoud van de elektrische spanning.

Een ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel.