Omgaan met wild

In Bosland leven heel wat wilde diersoorten. Het is daarom niet uitgesloten dat je als wandelaar, fietser of ruiter vroeg of laat een ontmoeting met een wild dier kan hebben. Wat doe je in die gevallen?

Bosland WolfOntmoeting met een wolf

Kans: zeer klein

Wolven zijn schuwe dieren die confrontaties met mensen mijden. Bij een ontmoeting van een wolf met een mens zal de wolf zich normaal gezien ogenblikkelijk terugtrekken. Sinds begin 2018 hebben nog maar een 5-tal mensen in Bosland Naya of August gezien: de kans op een ontmoeting  is dus uiterst klein.

Geniet dus vooral van dit moment!

In een zeldzaam geval kunnen wolven zich neutraal of zelfs nieuwsgierig opstellen bij een ontmoeting met een mens. Het gaat dan vooral om jonge, onervaren wolven. Indien de wolf interesse in je toont of zelfs naar je toe komt, denk dan aan:

 • Rustig blijven
 • De aandacht trekken door grote bewegingen te maken met je armen
 • Hard roepen, in de handen klappen, je groot maken
 • Een tak nemen en deze naar de wolf gooien

Je mag vooral niet paniekerig weglopen omdat dit typisch prooidier gedrag is.

Bosland EverzwijnLees hier het relaas over de onverwachte ontmoeting die natuurliefhebber Yvan Mahaux vorig jaar in de ardennen had!

Ontmoeting met een everzwijn

Kans: reëel

In Bosland leven grote aantallen everzwijnen. De kans om een everzwijn te ontmoeten is zeker bestaande, in het bijzonder als het schemert in het bos ('s morgens of 's avonds).

Als je een familie ziet (bijvoorbeeld volwassen dieren met biggen) is het risico sowieso groter. De zeug zal altijd proberen om de big te beschermen.

In het bijzonder kunnen everzwijnen agressief worden als ze gescheiden worden van de biggen. Als zich dit voordoet, geef dan de big de kans om zich terug bij de moeder of groep te verplaatsen. Maar aanvallen door everzwijnen blijven nog altijd heel erg uitzonderlijk.

Bij een plotse ontmoeting kan je dus best:

 • Geen bruske bewegingen maken
 • Niet provoceren
 • Rustig blijven en afwachten

Als je toch merkt dat het everwijn begint te grommen of te blazen, neem dan afstand:

 • Zet rustig enkele stappen achteruit
 • Probeer je te verschuilen (everzwijnen hebben niet zo'n goed zicht)
 • Klim in het slechtste geval in een boom of struik

Lees hier waarom everzwijnen slechts uitzonderlijk in de aanval zullen gaan.

Bron

 • Vlaamse Overheid: Natuur en Bos en INBO
 • Wolvenplan Luxemburg
 • Magazine Bundesamt für Naturschutz
 • Natuurpunt