Wolvenplan

Wolf - Wild van BoslandOm Vlaanderen te helpen leren samenleven met wolven werd in 2018, in opdracht van de minister, een Wolvenplan opgemaakt door het Agentschap Natuur en Bos en het INBO.

Het document stippelt een aantal acties uit die de komende jaren zullen worden geïmplementeerd in samenspraak met diverse stakeholders, waaronder de natuur- landbouw- en jachtsector. Omwille van de zeer specifieke Vlaamse context (bevolkingsdichtheid, versnippering, infrastructuren, verweving landbouw-natuur, bestaande natuuroppervlakte,…) zijn er nog veel open vragen die we nog niet kunnen beantwoorden op basis van de huidige ervaringen in buurlanden.

Dit plan behelst diverse aspecten rond beleid en wetgeving, schaderegelingen, bescherming en instandhouding, wetenschappelijk onderzoek maar ook preventie en sensibilisering.

De antwoorden op deze vragen zullen de komende jaren gaandeweg wellicht een stuk duidelijker worden. Het wolvenplan is dan ook geen statisch maar een dynamisch document.

Download en bekijk het wolvenplan hier.

Meer info