Wat is Bosland

Bosland is de toepasselijke naam voor het grootste en meest kindvriendelijke natuurproject van Vlaanderen.

Het gebied ligt in het Noorden van de Limburgse Kempen, op het grondgebied van de gemeenten Hechtel-Eksel, Overpelt en de stad Lommel. Het is een paradijs voor iedereen die houdt van natuur, sport of actie.

Boslandpartners

De drie gemeenten bundelden de krachten met het Agentschap voor Natuur en Bos, Regionaal Landschap Lage Kempen en Toerisme Limburg om natuur en mensen met elkaar te verbinden.

Bosland PartnersDe natuur moet toegankelijk zijn voor iedereen. Duurzame ontwikkeling staat daarbij voorop. Door kinderen van jongs af aan bij de werking van Bosland te betrekken, stellen we de toekomst van deze uitzonderlijke natuur veilig.

Bosland wil dynamiek creëren vanuit het groen. Daarvoor rekenen we ook op de inbreng van de inwoners van de Boslandgemeenten, de Boslanders.

Boslanders vormen de ziel van dit mooie project!