De boom in

De gemeente Hechtel-Eksel koos voor het thema ‘de boom in’ dat handelt over bos en hout. Dat is geen toeval, aangezien het centrale kerngebied van Bosland gevormd wordt door de eindeloze naaldbossen van het Pijnven en het militair domein Kamp Beverlo.

De bedoeling is om mensen, en dan vooral kinderen, aan te moedigen om iets te doen met de natuur. In de speelbossen en op de speelweiden mogen ze vrij van de paden afwijken om naar hartenlust verstoppertje te spelen of kampen te bouwen.

Unieke ecosystemen

Met de slogan ‘de boom in’ willen we mensen ook aanmoedigen om te kijken wat er zoal leeft onder, in en rond de bomen en het bos. Bossen zijn unieke ecosystemen, waar mensen, dieren en planten voortdurend met elkaar in wisselwerking staan via allerlei complexe relaties. Het behoort tot de missie van Bosland om mensen te doen nadenken over deze fragiele band en de gevolgen ervan. De biodiversiteit in Bosland is, mede dankzij de afwisseling in landschappen, vrij hoog. Zelfs in de vrij eenvormige naaldbossen zijn soorten die typisch zijn voor loofbossen al goed vertegenwoordigd.

Uiteraard mag ook het belang van het bos voor de mensen niet vergeten worden. Het bos levert goederen en diensten aan de maatschappij. Door aan duurzaam beheer te doen, kunnen we een rendabele houtproductie garanderen met respect voor de natuur. In 2011 werd, in samenwerking met de universiteiten van Antwerpen en Leuven, een langetermijnvisie voor de houtproductie in Bosland opgesteld aan de hand van een speciaal daartoe ontwikkeld computermodel. Dit is een unicum voor Vlaanderen.

Grondlegger van Vlaamse FSC-groep

In 2006 was Bosland grondlegger van de Vlaamse FSC-groep. De meerderheid van de Boslandbossen behaalde ondertussen zelf een FSC-certificaat.

Het Pijnven draagt ook bij aan het terugschroeven van de CO2-uitstoot, en helpt op die manier aanzienlijk bij het behalen van de doelstelling van een CO2-neutraal Limburg tegen 2020. Daarnaast levert het bos uiteenlopende diensten aan mens en maatschappij, zoals waterberging en het stabiliseren van verontreinigde plaatsen.

Openluchtlabo: FORBIO

Het Pijnven maakt deel uit van het grootste biodiversiteitsonderzoek ter wereld. Op de FORBIO-site worden bomen aangeplant volgens een bepaald patroon, om na te gaan wat het effect van diverse bossen is op de biodiversiteit.

Het onderhoud en duurzaam beheer van de bossen is ook een permanente bron van tewerkstelling. Zo werkt de gemeente Hechtel-Eksel samen met vzw Houthep en De Winning voor een project in de sociale economie, waarbij arbeiders uit de kansengroepen worden ingezet voor bos- en groenonderhoud zoals snoeiwerken en het onderhoud van trage wegen.

De bomen in Hechtel-Eksel dragen ook de nodige geschiedenis met zich mee. Oorspronkelijk bestond de hele Noord-Limburgse regio hoofdzakelijk uit heide en duinen. Daar kwam verandering in toen men, aan het einde van de negentiende eeuw, overging tot het aanplanten van bossen voor de mijnen. Het hout van naaldbomen leende zich uitstekend als stuthout voor de mijngangen.

Ook opmerkelijk zijn de zogenaamde hakhoutstoven in het gebied In den Brand. Deze werden aangeplant om het stuivend zand tegen te houden. Door het zand dat ze tegenhielden en het feit dat ze regelmatig gekapt werden, verdwenen ze geleidelijk onder het zand. Bedenk je dan ook wanneer je naar de mooie, sterk vertakte bomen kijkt, dat je in feite enkel de kruin ziet. Het gebied In den brand dankt haar naam overigens aan het feit dat de mensen uit de omgeving hier vroeger hun brandhout kwamen halen.

The Treehouse: vergaderen tussen de bomen

Een andere manier om in Hechtel-Eksel ‘de boom in te gaan’, is The Treehouse.

Deze architecturale boomhut wordt verhuurd aan bedrijven en overheden die er willen brainstormen over duurzaam ondernemen.