Wolf

Wolf - Wild van BoslandBosland staat bij velen bekend als het grootste avonturenbos van Vlaanderen. De reden waarom dit gebied de mensen zo sterk aanspreekt, is de grote hoeveelheid aan natuur. Het is een plaats waar iedereen op verschillende manieren kan genieten van de natuur: al fietsend, al wandelend, al spelend, enz. Bosland is zeer uitgestrekt met een grote variatie aan landschappen en natuurtypes. Dit zorgt er dan ook voor dat vele bijzondere dieren- en plantensoorten er hun thuis vinden.

Gui Winters is binnen het Agentschap voor Natuur en Bos de regiobeheerder van het gebied: “De uitgestrekte natuur die we in Bosland zien, is zeldzaam in Vlaanderen. Als agentschap proberen we deze natuurwaarden zoveel mogelijk te herstellen, te beheren en te verbinden met mekaar. Dit doen we op eigen terreinen, alsook in samenwerking met andere partners, zoals de Boslandgemeenten, Defensie en natuurverenigingen. Het is fijn om te zien dat alsmaar meer diersoorten naar Bosland komen en dat de investeringen dus hun vruchten beginnen af te werpen.”

Bosbewonersroute Pijnven Wolf - Kobe GeensDe voorgaande jaren zijn er verschillende kleinere soorten opgedoken. Lentevuurspin en veldparelmoervlinder zijn hier mooie voorbeelden van. Het is zelfs zo dat de veldparelmoervlinder vanuit Bosland andere streken is gaan verkennen en ondertussen op veel meer plaatsen voorkomt. Maar ook grotere soorten beginnen de weidse natuur van Bosland te ontdekken. De bever maakt dammen in de natte beekvalleien, de boommarter houdt zich op in de structuurrijke bossen, de iconische raaf vliegt over het Boslands landschap, enz.


Wolven in Bosland

Wolf in BoslandVeel mensen zijn bang van de wolf, maar dat is niet nodig: een wolf is eigenlijk bang van de mens. Hij is een vleeseter: in de natuur eet hij het liefst reeën en everzwijnen. Soms doodt hij ook een schaap van een boer. Als dat gebeurt, krijgen de boeren een vergoeding. De overheid betaalt geld aan de boeren voor het schaap.


Hoe kan je een wolf herkennen?

Een wolf is heel dichte familie van onze hond, het is bijna dezelfde diersoort.

  • Driehoekige oren die recht staan. Een wolf heeft haar in zijn oren.
  • Lichte ogen, beige-geel
  • Snuit lang en bleek
  • Grijze tot bruine vacht, beetje roodachtig rond de oren
  • Dikke behaarde staart, vaak met zwarte punt. De staart is niet naar boven gekruld maar hangt naar beneden.

Interessante links

Foto's

Ernesto Zvar, Theo Geuens, INBO, ANB