Onderzoek

Wolvenonderzoek door INBO

Bron: INBO

CEWOLF logoHet Instituut Natuur- en Bosonderzoek, kortweg INBO, werd in 2018 ingeschakeld in het CE (Central European) Wolf Consortium, dat bestaat uit verschillende wetenschappelijke organisaties uit Duitsland, Polen, Nederland en Denemarken die informatie rond populatiegenetica van wolven uitwisselen. Het INBO beschikt dankzij een goed uitgerust genetisch labo over de nodige knowhow om genetische stalen van wolf zelf te extraheren en te analyseren. De uitwisseling van genetische data met andere labo’s laat toe dat individuen grensoverschrijdend kunnen worden geïdentificeerd, waardoor de verspreiding en de ontwikkeling van de Europese wolvenpopulatie van nabij kan worden gevolgd. Genetische stalen worden vooral verzameld bij schade aan vee (vooral schapen), of bij de vondst van een dode wolf. Ook haren en verse uitwerpselen kunnen dienen als genetisch staal.

Het systematisch verzamelen en beoordelen van toevallige waarnemingen geldt als een passieve monitoring. Toevallige waarnemingen (zichtwaarnemingen, sporen of prooiresten) kunnen gemeld worden aan INBO. Naast deze passieve monitoring worden de gevestigde wolven sinds deze zomer door ons actief gemonitord aan de hand van cameravallen en zal er ook onderzoek opgestart worden naar de voedselkeuze, het gedrag en het terreingebruik van wolven binnen de specifieke Vlaamse context. Aanvullend zijn er ook vele vrijwilligers die cameravallen gebruiken in de ruime regio (Noord Limburg en Noord Antwerpen). Integratie van cameravalresultaten van onze camera’s met deze van vrijwilligers kan interessante informatie opleveren.

Een mooi voorbeeld is het filmpje van Naya hieronder dat vrijwilliger Thomas Eerdekens kon maken in een reservaat van Natuurpunt, binnen de home range van Naya. Diezelfde dag heeft INBO opnames gemaakt van Naya en August op andere plaatsen.